หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
ฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาพูดอังกฤษคำต่อคำเพื่อการทำงาน ระดับ1

ฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาพูดอังกฤษคำต่อคำเพื่อการทำงาน ระดับ1

           เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 2559  เวลา 17.30 น. นายจิราวัจน์ เจริญนิธิโภคิน นายกเทศมนตรีเมืองระนอง เป็นประธาน นายจรัลรัตน์  สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระนอง กล่าวรายงานการเปิดฝึกอบรม โดยฝ่ายพัฒนาศักยภาพแรงงานจัดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาพูดอังกฤษคำต่อคำเพื่อการทำงาน ระดับ1  ให้แก่แรงงานทั่วไปและแรงงานในสถานประกอบกิจการขนาดเล็กในเขตเทศบาลเมืองระนอง เป็นการฝึกอบรมตามกิจกรรมฝึกอบรมความสามารถด้นภาษาให้แก่แรงงานไทยเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน  มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น 20 คน ณ.ห้องประชุมเทศบาลเมืองระนอง

 

 

         

 

 


ว้นที่ข่าว : 29/06/2559