หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
การฝึกอบรมฝีมือแรงงาน หลักสูตร ยกระดับฝีมือ สาขา นวดเท้าเพื่อสุขภาพ

การฝึกอบรมฝีมือแรงงาน หลักสูตร ยกระดับฝีมือ สาขา นวดเท้าเพื่อสุขภาพ

นายจรัลรัตน์  สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระนอง ประธานการเปิดฝึกอบรมฝีมือแรงงาน  หลักสูตร  ยกระดับฝีมือ  สาขา  นวดเท้าเพื่อสุขภาพ ระยะเวลาฝึก  60  ชั่วโมง ดำเนินการฝึกอบรมวันที่ 22 เมษายน – 1  พฤษภาคม  2559  ระหว่างเวลา  09.00 – 16.00 น. จำนวนผู้เข้ารับการฝึก  18  คน ณ อาคารอเนกประสงค์เกาะพยาม หมู่1 ต.เกาะพยาม อ.เมือง จ.ระนอง


ว้นที่ข่าว : 25/05/2559