หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
การฝึกอบรม โครงการส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพแรงงานในสถานประกอบกิจการภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕

การฝึกอบรม โครงการส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพแรงงานในสถานประกอบกิจการภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕

การฝึกอบรม โครงการส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพแรงงานในสถานประกอบกิจการภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2559 โดยหัวหน้าแรงงานงานจังหวัดระนอง(นายสุรนารถ จิตต์เอื้อเฟื้อ)ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดอบรมโครงการเพิ่มผลิตภาพแรง งานในสถานประกอบการโดยมีท่านผู้อำนวยการศูนย์ฯระนอง(นายจรัลรัตน์ สุวรรณวัฒน์) เป็นวิทยากรบรรยาย ดำเนินการฝึกอบรม วันที่  20 เมษายน 2559  เวลา  09.00-16.00 น. ณ โรงแรมไอเฟลอินน์ ระนอง  160/1-14 หมู่ 3 ถนนเพชรเกษม ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง


ว้นที่ข่าว : 21/04/2559