หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
ฝึกอบรมภาษา ฟรี

ฝึกอบรมภาษา ฟรี

ประชาสัมพันธ์

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระนอง

รับสมัคร ผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรดังต่อไปนี้

  1. หลักสูตรการประกอบอาหารไทย   30 ชั่วโมง
  2. หลักสูตรการทำขนมไทย   30 ชั่วโมง
  3. หลักสูตร ภาษาอังกฤษสำหรับงานบริการ   30 ชั่วโมง
  4. หลักสูตรภาษาอังกฤษคำต่อคำเพื่อการทำงาน  30 ชั่วโมง
  5. ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น  30 ชั่วโมง

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

-อายุ 18 ปีขึ้นไป

-ต้องประกอบอาชีพทางด้านธุรกิจบริการ เช่น ถ้าจะเรียนด้านอาหารก็ควรจะมีอาชีพทางด้านบริการ อาหารเครื่องดื่ม หรือ ถ้าจะเรียนภาษาก็จะต้องทำงาน หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวันเกี่ยวกับงานที่ทำเช่นพนักงานนวด  มอเตอร์ไซด์รับจ้าง  ค้าขาย  โรงแรมที่พัก โฮมสเตย์ เป็นต้น

 เปิดรับสมัคร   รุ่นที่ 1  ทุกหลักสูตร ตั้งแต่บัดนี้   จนถึงวันที่ 25 มกราคม 2559  เพียงรุ่นละ 25 คน

เปิดฝึกอบรม  วันที่ 1 - 12 กุมภาพันธ์  2559 เวลา 16.00 – 19.00 น.    ยกเว้น อาหารไทย ฝึกอบรมระหว่างเวลา  14.00-17.00 น. 

สถานที่ฝึกอบรม  ณ.ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระนอง

ผู้ใดมีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น สามารถ สมัครได้ที่ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระนอง สำนักงานอยู่หลัง ธกส.ทางเข้าอยู่ตรงข้ามปั๊ม ปตท. หรือ สมัครทางไลน์กับ คุณมนตรี นาเมือง  เพียงแค่ พิมพ์เบอร์โทร 081- 5363060 ไลน์ก็จะปรากฏให้เห็น  โดยถ่ายสำเนาบัตรประชาชน ระบุหลักสูตรที่จะสมัคร แล้วส่งเข้าไลน์คุณมนตรีได้เลย  สงสัยหรือขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ คุณมนตรี นาเมือง ครับ

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร   เพียงแค่ถ่ายสำเนาบัตรประชาชน  เพียง 1 ใบ ก็สมัครได้แล้วครับ               หรือส่งสำเนาบัตร ทางโทรสาร 077-824653 ก็ได้ครับ อย่าลืมระบุ ชื่อหลักสูตรที่สมัครด้วย

ฝึกฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น    อย่าคิดนาน จัดสรรเวลาให้กับตัวเอง แล้วรีบสมัครด่วนครับ สมัครก่อนได้ฝึกก่อน เป็นโอกาสของท่านแล้ว 

พัฒนาคน พัฒนางาน ใช้บริการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระนองครับ 


ว้นที่ข่าว : 14/01/2559