หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
รับสมัครเยาวชนและบุคคลทั่วไปเข้ารับการฝึกอาชีพ หลักสูตร ฝึกเตรียมเข้าทำงาน

รับสมัครเยาวชนและบุคคลทั่วไปเข้ารับการฝึกอาชีพ หลักสูตร ฝึกเตรียมเข้าทำงาน

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระนอง มีความประสงค์จะรับสมัครเยาวชนและบุคคลทั่วไปเข้าฝึกอาชีพประจำปี 2559 หลักสูตร ฝึกเตรียมเข้าทำงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

                   สาขาที่เปิดรับสมัคร จำนวน 5 สาขา

                      1.ช่างเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือ     จำนวน 20 คน

                       2.ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์      จำนวน 20 คน

                       3.ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์        จำนวน 20 คน

                       4.ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร     จำนวน 20 คน

                       5.ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าเด็ก            จำนวน 20 คน

ผู้สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระนอง ฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพแรงงาน เลขที่ 777 หมู่ที่ 4 ถนนเพชรเกษม ตำบลบางนอน อำเภอเมือง จังหวัดระนอง ระหว่างวันที่ 16 ตุลาคมถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 หรือโทร 0 7782 4651 ในวันเวลาราชการ

 


ว้นที่ข่าว : 26/10/2558