หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน สาขา Logistics & Supply chain Management กับการบริหารคลังสินค้า

ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน

จ.ส.อ.มนตรี  นาเมือง ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาศักยภาพแรงงาน ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระนอง ร่วมกับ นางเสาวณี  สุจิระกุล ผู้จัดการทั่วไปสาขาระนอง เปิดการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน หลักสูตร  ยกระดับฝีมือ  สาขา  Logistics & Supply chain Management กับการบริหารคลังสินค้า ดำเนินการฝึกอบรม วันที่  13 - 15  สิงหาคม  2558 เวลา  09.00 - 16.00  น. ระยะเวลาฝึก  18  ชั่วโมง จำนวนผู้เข้ารับการฝึก  25  คน  ณ บริษัท  สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)  สาขาระนอง  เลขที่  86/9  หมู่ที่ 2 ตำบลบางริ้น  อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง


ว้นที่ข่าว : 18/08/2558