หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน หลักสูตร ยกระดับฝีมือ สาขา Service พิชิตใจตามสไตล์ลูกค้า

ข่าวฝึกอบรม

นายสุรนารถ  จิตเอื้อเฟื้อ แรงงานจังหวัดระนอง ร่วมกับ นายชาญวิทย์  กองทอง ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระนอง  เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงานรองรับการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน  หลักสูตร ยกระดับฝีมือ สาขา Service พิชิตใจตามสไตล์ลูกค้า ระหว่างวันที่ 10 - 11 สิงหาคม 2558 ณ ห้องเรืองราษฎร์ โรงแรมทินิดี อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 


ว้นที่ข่าว : 17/08/2558