หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน หลักสูตร ยกระดับฝีมือ สาขา ผู้นำเที่ยวจังหวัดระนอง(มัคคุเทศก์ท้องถิ่น)

ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน

จ.ส.อ. มนตรี  นาเมือง นักวชาการพัฒนาฝีมืแรงงานชำนาญการ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาศักยภาพแรงงาน ร่วมกับ นางจีระวรรณ  เศวตะดุล นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน  หลักสูตร  ยกระดับฝีมือ  สาขา  ผู้นำเที่ยวจังหวัดระนอง(มัคคุเทศก์ท้องถิ่น) ดำเนินการฝึกอบรม วันที่  21 - 23  กรกฎาคม  2558 เวลา  09.00 - 16.00  น. ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระนอง เลขที่ 777 หมู่ 4 ตำบลบางนอน  อำเภอเมือง จังหวัดระนอง


ว้นที่ข่าว : 21/07/2558