หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน หลักสูตร ยกระดับฝีมือ สาขา การจัดการสุขลักษณะและความปลอดภัยของอาหารตามข้อกำหนด GMP และ HACCP

ข่าวฝึกอบรม

นายวิทยา ใจซื่อ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพแรงงาน และนางสาววรรดี อินทราช นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน  โครงการ  ฝึกอบรมฝีมือแรงงานรองรับการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน (แรงงานในระบบ) หลักสูตร  ยกระดับฝีมือ  สาขา การจัดการสุขลักษณะและความปลอดภัยของอาหารตามข้อกำหนด  GMP และ HACCP ระยะเวลาฝึก 18 ชั่วโมง ดำเนินการฝึกอบรม วันที่  15 - 17 กรกฎาคม 2558 เวลา  09.00 - 16.00 น. จำนวนผู้เข้ารับการฝึก  20  คน ณ บริษัท โกลด์เด้น ซีฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เลขที่  6/188 , 6/199 หมู่ที่ 1 ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง


ว้นที่ข่าว : 20/07/2558