หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน หลักสูตร ยกระดับฝีมือ สาขา ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น

ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน

จ.ส.อ.มนตรี  นาเมือง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาศักยภาพแรงงาน ร่วมกับนางเสาวณี สุจิระกุล ผู้จัดการทัวไปสาขาระนอง บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาระนอง ร่วมพิธี เปิดการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน  โครงการ  พัฒนาขีดความสามารถด้านภาษาให้แก่แรงงานไทยเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน  หลักสูตร  ยกระดับฝีมือ  สาขา ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น ระยะเวลาฝึก 30 ชั่วโมง ดำเนินการฝึกอบรม วันที่  13 - 17 กรกฎาคม 2558  เวลา  09.00 - 16.00  น. จำนวนผู้เข้ารับการฝึก  21  คน ณ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)  สาขาระนอง  เลขที่  86/9  หมู่ที่ 2 ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง


ว้นที่ข่าว : 14/07/2558