หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน สาขา การซ่อมเครื่องเรือหางยาว(เครื่องยนต์

ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน

นายปกรณ์   รัตนจินดา ตำแหน่ง ครูฝึกฝีมือแรงงานระดับ ช.3  และ นายเสน่ห์  สมใจมั่น  ตำแหน่ง  ครูฝึกฝีมือแรงงานเทคนิค เปิดการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน  หลักสูตร  ยกระดับฝีมือ  สาขา  การซ่อมเครื่องเรือหางยาว(เครื่องยนต์เบนซินสูบเดียว) ดำเนินการฝึกอบรม วันที่  4 - 5, 11 - 12, 18 กรกฎาคม 2558  เวลา  09.00 - 16.00  น. จำนวนผู้เข้ารับการฝึก  25  คน ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 6 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง


ว้นที่ข่าว : 09/07/2558