หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
การฝึกอบรมฝีมือแรงงาน หลักสูตร เตรียมเข้าทำงาน สาขา ช่างก่ออิฐฉาบปูน

ฝึกอบรม

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระนอง ฝ่ายพัฒนาศักยภาพแรงงาน เปิดการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน  หลักสูตร  เตรียมเข้าทำงาน  สาขา  ช่างก่ออิฐฉาบปูน ดำเนินการฝึกอบรม วันที่  2 มิถุนายน - 27 กรกฎาคม  2558  เวลา  08.30 - 16.30  น. เว้นวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ จำนวนผู้เข้ารับการฝึก  21  คน สถานที่จัดฝึก  ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ตำบลนาคา อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง


ว้นที่ข่าว : 11/06/2558