หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
  > > >
ประวัติการฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันเริ่มฝึกอบรม วันสิ้นสุดฝึกอบรม หน่วยงาน
1 ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานขับรถแท็กซี่สาธารณะ 30 24 มิถุนายน 2562 28 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง สมัคร
2 ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานของโรงแรม 30 24 มิถุนายน 2562 28 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง สมัคร
3 การพัฒนาศักยภาพการทำงานของตนเองและการทำงานเป็นทีม 30 1 กรกฎาคม 2562 5 กรกฎาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง สมัคร
รายการที่ 1 - 3 จากทั้งหมด 3 รายการ