หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
  > > > >
ประวัติการฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันเริ่มฝึกอบรม วันสิ้นสุดฝึกอบรม หน่วยงาน
1 การซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 30 16 ธันวาคม 2562 20 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง สมัคร
2 การบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ 30 27 มกราคม 2563 31 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง สมัคร
3 ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ 560 3 กุมภาพันธ์ 2563 4 กันยายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง สมัคร
4 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 280 3 กุมภาพันธ์ 2563 21 พฤษภาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง สมัคร
รายการที่ 1 - 4 จากทั้งหมด 4 รายการ