หน้าแรก > เอกสารดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด
 
ประเภทเอกสาร
ค้นหา

ประเภทเอกสาร ชนิดเอกสาร ชื่อเอกสาร จำนวนเข้าชม(ครั้ง) จำนวนดาวน์โหลด(ครั้ง) วันที่สร้าง วันที่ปรับปรุงล่าสุด
เอกสารเผยแพร่งบทดลอง folder เอกสารเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 3 2 01/06/2563 ดาวน์โหลด
เอกสารเผยแพร่งบทดลอง folder เอกสารเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2563 16 10 05/05/2563 ดาวน์โหลด
เอกสารเผยแพร่งบทดลอง pdf เอกสารเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2563 31 18 01/04/2563 ดาวน์โหลด
เอกสารประกอบการประชุม folder การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน แผนพัฒนากำลังคนจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2563 50 42 09/03/2563 ดาวน์โหลด
เอกสารเผยแพร่งบทดลอง folder เอกสารเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 44 28 04/03/2563 ดาวน์โหลด
เอกสารประกอบการประชุม folder รายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 2/2563 50 30 27/02/2563 27/02/2563 ดาวน์โหลด
เอกสารเผยแพร่งบทดลอง folder เอกสารเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2563 31 22 03/02/2563 ดาวน์โหลด
เอกสารประกอบการประชุม folder การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนของจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 2/2563 58 43 07/01/2563 07/01/2563 ดาวน์โหลด
เอกสารเผยแพร่งบทดลอง folder เอกสารเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2562 35 26 02/01/2563 ดาวน์โหลด
พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 2545 folder การส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 71 47 13/12/2562 ดาวน์โหลด
ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน folder ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน 168 109 11/12/2562 ดาวน์โหลด
ผลงานหน่วยงาน folder เอกสารเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 46 29 02/12/2562 ดาวน์โหลด

 


รายการที่ 1 - 12 จากทั้งหมด 68 รายการ