หน้าแรก > เอกสารดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด
 
ประเภทเอกสาร
ค้นหา

ประเภทเอกสาร ชนิดเอกสาร ชื่อเอกสาร จำนวนเข้าชม(ครั้ง) จำนวนดาวน์โหลด(ครั้ง) วันที่สร้าง วันที่ปรับปรุงล่าสุด
ฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน folder โครงการ ๑ ตำบล ๑ ช่างไฟฟ้า 68 59 02/11/2560 ดาวน์โหลด
เอกสาร คู่มือ pdf คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 120 106 04/09/2560 ดาวน์โหลด
ฝ่ายประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ pdf ใบสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 105 68 05/07/2560 05/07/2560 ดาวน์โหลด
เอกสาร หนังสือข้าราชการ folder หนังสือ ขอเชิญร่สมสัมมนาการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในสถานประกอบกิจการ 131 56 29/06/2560 ดาวน์โหลด
เอกสาร หนังสือข้าราชการ pdf หนังสือ ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากร ด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานสมรรถนะร่วมวิชาชีพการท่องเที่ยว 104 72 19/06/2560 19/06/2560 ดาวน์โหลด
งานบริหารทั่วไป word2010 งบทดลองรายเดือนของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี 630 614 29/03/2560 06/12/2560 ดาวน์โหลด
ฝ่ายแผนงานและประเมินผล word2010 คำขอ Username และ Password 888 877 17/01/2560 17/01/2560 ดาวน์โหลด
ฝ่ายแผนงานและประเมินผล word2010 แบบ สท. 8 155 123 17/01/2560 17/01/2560 ดาวน์โหลด
ฝ่ายแผนงานและประเมินผล word แบบสำรวจความต้องการแรงงานและพัฒนาฝีมือแรงงาน 375 373 03/08/2559 21/11/2559 ดาวน์โหลด
ฝ่ายแผนงานและประเมินผล pdf ตัวอย่างหลักสูตรการฝึกอบรม 190 189 03/08/2559 ดาวน์โหลด
เอกสาร คู่มือ pdf คู่มือฝึกยกระดับและเปลี่ยน (กรณีส่งไปรับการฝึกอบรมภายนอก) 57 55 24/06/2559 24/06/2559 ดาวน์โหลด
เอกสาร คู่มือ pdf คู่มือฝึกยกระดับและเปลี่ยน (กรณีดำเนินการฝึกอบรมเองหรือจ้างจัดฝึกอบรม) 68 65 24/06/2559 24/06/2559 ดาวน์โหลด

 


รายการที่ 1 - 12 จากทั้งหมด 28 รายการ