ข่าว หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

หัวข้อข่าว
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี ได้รับการตรวจเยี่ยมชมจากผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 09/08/2561
โครงการ ๑ ตำบล ๑ ช่างไฟฟ้า
ว้นที่ข่าว : 01/11/2560
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี ร่วมออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือน กันยายน 2560
ว้นที่ข่าว : 11/09/2560
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี ร่วมออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือน สิงหาคม 2560 ในโครงการ เพชรบุรีเข้มแข็ง รัก เทิดทูน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์
ว้นที่ข่าว : 31/08/2560
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี ร่วมออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือน มกราคม 2560 ในโครงการ เพชรบุรีเข็มแข็ง รัก เทิดทูน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์
ว้นที่ข่าว : 13/01/2560
รับสมัครเข้าร่วมโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ปีงบประมาณ 2560
ว้นที่ข่าว : 24/11/2559
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี ให้บริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์เพื่อบริการประชาชน
ว้นที่ข่าว : 02/11/2559
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี เปิดให้บริการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน(ฉบับที่2) พ.ศ.2557
ว้นที่ข่าว : 13/10/2559
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี เปิดให้บริการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน(ฉบับที่2) พ.ศ.2557
ว้นที่ข่าว : 29/09/2559
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี เปิดให้บริการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน(ฉบับที่2) พ.ศ.2557
ว้นที่ข่าว : 21/09/2559
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี เปิดให้บริการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน(ฉบับที่2) พ.ศ.2557
ว้นที่ข่าว : 15/09/2559
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี เปิดให้บริการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน(ฉบับที่2) พ.ศ.2557
ว้นที่ข่าว : 08/09/2559
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี เปิดให้บริการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน(ฉบับที่2) พ.ศ.2557
ว้นที่ข่าว : 07/09/2559
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมพิธี งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559
ว้นที่ข่าว : 15/08/2559
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วม โครงการทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี
ว้นที่ข่าว : 10/08/2559
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี ให้การต้อนรับคณะกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการ กองทัพเรือ เข้าเยี่ยมชมภารกิจของ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี
ว้นที่ข่าว : 28/07/2559
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี ร่วมออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือน กรกฎาคม 2559
ว้นที่ข่าว : 15/07/2559
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วม งานมหกรรมสานพลังประชารัฐ สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ 2559 ณ. ภาค4 จังหวัดราชบุรี
ว้นที่ข่าว : 17/06/2559
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี ร่วมออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือน พฤษภาคม 2559
ว้นที่ข่าว : 23/05/2559
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมโครงการและสาธิตการฝึกอาชีพเสรืม ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ว้นที่ข่าว : 17/05/2559
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 65 รายการ