ข่าว หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

หัวข้อข่าว
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
ว้นที่ข่าว : 06/12/2561
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี เข้าร่วมพิธี วันพระบิดาแห่งฝนหลวง
ว้นที่ข่าว : 14/11/2561
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี ได้ให้คำแนะนำการจัดบูธและพื้นที่ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 09/11/2561
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี ได้ประสานการเตรียมความพร้อมการฝึกอบรม และทดสอบมาตรฐานฯ
ว้นที่ข่าว : 08/11/2561
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี ได้ไปประสานการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
ว้นที่ข่าว : 31/10/2561
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี ได้ไปประสานการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
ว้นที่ข่าว : 30/10/2561
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรีทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานภาคความรู้
ว้นที่ข่าว : 24/10/2561
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี ได้รับการตรวจเยี่ยมชมจากผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 09/08/2561
โครงการ ๑ ตำบล ๑ ช่างไฟฟ้า
ว้นที่ข่าว : 01/11/2560
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี ร่วมออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือน กันยายน 2560
ว้นที่ข่าว : 11/09/2560
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี ร่วมออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือน สิงหาคม 2560 ในโครงการ เพชรบุรีเข้มแข็ง รัก เทิดทูน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์
ว้นที่ข่าว : 31/08/2560
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี ร่วมออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือน มกราคม 2560 ในโครงการ เพชรบุรีเข็มแข็ง รัก เทิดทูน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์
ว้นที่ข่าว : 13/01/2560
รับสมัครเข้าร่วมโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ปีงบประมาณ 2560
ว้นที่ข่าว : 24/11/2559
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี ให้บริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์เพื่อบริการประชาชน
ว้นที่ข่าว : 02/11/2559
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี เปิดให้บริการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน(ฉบับที่2) พ.ศ.2557
ว้นที่ข่าว : 13/10/2559
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี เปิดให้บริการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน(ฉบับที่2) พ.ศ.2557
ว้นที่ข่าว : 29/09/2559
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี เปิดให้บริการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน(ฉบับที่2) พ.ศ.2557
ว้นที่ข่าว : 21/09/2559
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี เปิดให้บริการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน(ฉบับที่2) พ.ศ.2557
ว้นที่ข่าว : 15/09/2559
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี เปิดให้บริการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน(ฉบับที่2) พ.ศ.2557
ว้นที่ข่าว : 08/09/2559
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี เปิดให้บริการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน(ฉบับที่2) พ.ศ.2557
ว้นที่ข่าว : 07/09/2559
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 39 รายการ