หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี เปิดฝึกอบรม โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพแรงงานรองรับ Thailand 4.0 อบรมเพิ่มขีดความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...
...

               สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี โดยนายอิทธิพล อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี และ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี  เปิดการฝึกอบรม โครงการเพิ่มศักยภาพแรงงานรองรับ Thailand 4.0 การอบรมเพิ่มขีดความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ สาขาภาษาอังกฤษคำต่อคำเพื่อการทำงาน รุ่นที่ 1/2561 ระยะเวลา 30 ชั่วโมง จำนวน 20 คน ระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน ถึง 21 ธันวาคม 2560 ณ บริษัท อินเทค การ์ด เทคโนโลยี จำกัด ตำบลบางเค็ม อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี


ว้นที่ข่าว : 17/11/2560