หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี เปิดฝึกอบรม โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพแรงงานรองรับ Thailand 4.0 อบรมเพิ่มขีดความสามารถด้านบริการ

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...

               สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี โดยนายอิทธิพล อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี  เปิดการฝึกอบรม โครงการเพิ่มศักยภาพแรงงานรองรับ Thailand 4.0 กิจกรรมเพิ่มศักยภาพแรงงานเตรียมเข้าสู่อุตสาหกรรมและบริการไปสู่ Thailand 4.0 สาขาการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน รุ่นที่ 1/2561 ระยะเวลา 18 ชั่วโมง จำนวน 25 คน ระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมฟูราม่า เอ็กคลูซีฟ แซนดารา หัวหิน ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี


ว้นที่ข่าว : 14/11/2560