สนพ.พะเยาเข้มข้นภาคความรู้และลงมือภาคปฎิบัติกับเครื่องจักรจริง ฝึกฝนสร้างทักษะก้าวสู่ช่างมืออาชีพ
 
สนพ.พะเยาเข้มข้นภาคความรู้และลงมือภาคปฎิบัติกับเครื่องจักรจริง ฝึกฝนสร้างทักษะก้าวสู่ช่างมืออาชีพ