หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาฝึกอาชีพ "การปูกระเบื้อง 30 ชั่วโมง"

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...

พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาฝึกอาชีพ "การปูกระเบื้อง 30 ชั่วโมง"

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้เปิดฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะแรงงานนอกระบบ สาขาการปูกระเบื้อง จำนวน 30 ชั่วโมง รวม 5 วันตั้งแต่วันที่ 2 - 6 มีนาคม 2563 ณ ที่ทำการเทิศไท้องค์ราชัน บ้านสบสา ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม 20 คน


ว้นที่ข่าว : 03/03/2563