หน้าแรก > ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
 

ทำเนียบผู้บริหาร

ชื่อ: นายอุทิพย์
นามสกุล :: อินทรเพชร
ตำแหน่ง :: ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพัทลุง
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ( วันที่เริ่ม ): 8 มกราคม 2559
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ( วันที่สิ้นสุด ): ปัจจุบัน
ย้อนกลับ