หน้าแรก > ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
 

ทำเนียบผู้บริหาร

ชื่อ: นายศรวัสย์
นามสกุล :: มณีโลกย์
ตำแหน่ง :: ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพัทลุง
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ( วันที่เริ่ม ): 23 กันยายน 2553
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ( วันที่สิ้นสุด ): 30 กันยายน 2558
ย้อนกลับ