หน้าแรก > ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
 

ทำเนียบผู้บริหาร

ชื่อ: นายเจริญ
นามสกุล :: ยิ่งล้ำ
ตำแหน่ง :: ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพัทลุง
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ( วันที่เริ่ม ): 1 ธันวาคม 2542
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ( วันที่สิ้นสุด ): 3 กันยายน 2543
ย้อนกลับ