ข่าว หน้าแรก > ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
 
ชื่อ-นามสกุล ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ตำแหน่ง
นายสาทร - ธารนารทกุล 25 สิงหาคม 2540 - 30 พฤศจิกายน 2542 เจ้าหน้าที่บริหารงานฝึกอาชีพ 7
นายเจริญ - ยิ่งล้ำ 1 ธันวาคม 2542 - 3 กันยายน 2543 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพัทลุง
นายจรัญ - ปานมั่งคั่ง 4 กันยายน 2543 - 2 มีนาคม 2546 เจ้าหน้าที่บริหารงานฝึกอาชีพ 7
นายอุภัย - รัตนจามิตร 3 มีนาคม 2546 - 24 พฤศจิกายน 2547 นักวิชาการฝึกอาชีพ 8ว
นายประจวบ - ช่วยจันทร์ 25 พฤศจิกายน 2547 - 22 กันยายน 2553 นักวิชาการฝึกอาชีพ 8ว
นายศรวัสย์ - มณีโลกย์ 23 กันยายน 2553 - 30 กันยายน 2558 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพัทลุง
นายอุทิพย์ - อินทรเพชร 8 มกราคม 2559 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพัทลุง
 


รายการที่ 1 - 7 จากทั้งหมด 7 รายการ