ประกาศรับสมัครฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 1/2562

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง  เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึก  หลักสูตร  ฝึกเตรียมเข้าทำงาน  รุ่นที่ 1/2562