หน้าแรก > ปฏิทินกิจกรรม
Share
ปฏิทินกิจกรรม > ฝึกอบรม "หลักสูตร ปูกระเบื้อง"
 
หัวข้อเรื่อง ฝึกอบรม "หลักสูตร ปูกระเบื้อง"
รายละเอียด

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพัทลุง  เปิดฝึกอบรม  "หลักสูตร  ปูกระเบื้อง"  ระยะเวลา  30  ชม.   ระหว่างวันที่  29  ก.พ. 2559 - 4  มี.ค.  2559  ณ  อ.กงหรา  จ.พัทลุง  ประสานงานโดยฝ่ายพัฒนาศักยภาพแรงงาน  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพัทลุง  

วันที่ เริ่ม กิจกรรม วันที่เริ่ม :
29 กุมภาพันธ์ 2559
สิ้นสุด กิจกรรม ถึงวันที่ :
4 มีนาคม 2559