หน้าแรก > ปฏิทินกิจกรรม
Share
ปฏิทินกิจกรรม > ฝึกอบรม "หลักสูตร ปูุกระเบื้อง"
 
หัวข้อเรื่อง ฝึกอบรม "หลักสูตร ปูุกระเบื้อง"
รายละเอียด

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพัทลุง  เปิดอบรม  "หลักสูตร  ปูกระเบื้อง"  จำนวน  30  ชม.  ระหว่างวันที่  22 - 26  กุมภาพันธ์  2559  ณ  ต.ดอนทราย  อ.ควนขนุน  จ.พัทลุง  ประสานการฝึกอบรมโดยฝ่ายพัฒนาศักยภาพแรงงาน  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพัทลุง

วันที่ เริ่ม กิจกรรม วันที่เริ่ม :
22 กุมภาพันธ์ 2559
สิ้นสุด กิจกรรม ถึงวันที่ :
26 กุมภาพันธ์ 2559