หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศรับสมัครเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาพนักงานนวดไทย ระดับ 1

ประกาศ ทดสอบ พนักงานนวดไทย ระดับ 1

...
...

ประกาศรับสมัครเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  สาขาพนักงานนวดไทย  ระดับ 1 


ว้นที่ข่าว : 06/11/2563