หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
สนพ.พัทลุง ร่วมออกบริการประชาชน โครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มแก่ประชาชน” ประจำเดือน เมษายน 2560

บริการประชาชน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มแก่ประชาชน

...
...
...

สนพ.พัทลุง  ร่วมออกบริการประชาชน  โครงการ “บำบัดทุกข์  บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้มแก่ประชาชน”  ประจำเดือนเมษายน  2560

     เมื่อวันที่  20  เมษายน  2560  นายอุทิพย์  อินทรเพชร  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง  มอบหมายให้เจ้าหน้าที่  พร้อมผู้เข้ารับการฝึกเตรียมเข้าทำงานรุ่นที่  1/2560  สาขาช่างไฟฟ้า  ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าฟรี  ให้แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอปากพะยูน  ณ  โรงเรียนบ้านเกาะนางคำเหนือ  หมู่ที่  5  ตำบลบ้านเกาะนางคำเหนือ  อำเภอปากพะยูน  จังหวัดพัทลุง  ร่วมกับส่วนราชการในจังหวัดพัทลุง  ตามโครงการ “บำบัดทุกข์  บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้มแก่ประชาชน”  ประจำเดือนเมษายน  และยังเป็น  1  ใน  5  ของพื้นที่เป้าหมายในการออกให้บริการตรวจซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าหลังน้ำลดของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุงอีกด้วย  ซึ่งมีผู้ใช้บริการ  จำนวน  5  ราย  


ว้นที่ข่าว : 24/04/2560