หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
  > > > > > > >
ประวัติการฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันเริ่มฝึกอบรม วันสิ้นสุดฝึกอบรม หน่วยงาน
1 ช่างซ่อมและบำรุงรักษาครื่องตัดหญ้าแบบสะพายหลัง 18 5 มีนาคม 2564 7 มีนาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
2 การใช้เทคโนโลยีการควบคุมระบบน้ำอัตโนมัติผ่านสมาร์ทโฟน 30 17 มีนาคม 2564 23 มีนาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
3 การพ่นสีรถยนต์เทคโนโลยีระบบซ่อมด่วน 30 24 มีนาคม 2564 30 มีนาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
4 ตำแหน่งพนักงานดูแลห้องพัก 30 19 พฤษภาคม 2564 25 พฤษภาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
5 การติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพาณิชย์ด้วยระบบอินเวอร์เตอร์ 30 23 มิถุนายน 2564 29 มิถุนายน 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
6 การออกแบบติดตั้งและประยุกต์ใช้งานโซลาร์เซลล์ 30 21 กรกฎาคม 2564 27 กรกฎาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
7 การติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพาณิชย์ด้วยระบบอินเวอร์เตอร์ 30 11 สิงหาคม 2564 17 สิงหาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
รายการที่ 1 - 7 จากทั้งหมด 7 รายการ