หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
  > >
ประวัติการฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันเริ่มฝึกอบรม วันสิ้นสุดฝึกอบรม หน่วยงาน
1 ช่างก่ออิฐ 18 24 กรกฎาคม 2562 26 กรกฎาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
2 สาขาการสร้างการบริการที่ประทับใจ 30 24 กรกฎาคม 2562 31 กรกฎาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
รายการที่ 1 - 2 จากทั้งหมด 2 รายการ