หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
  > >
ประวัติการฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันเริ่มฝึกอบรม วันสิ้นสุดฝึกอบรม หน่วยงาน
1 การควบคุมระบบน้ำด้วยสมาร์ทโฟน 18 26 สิงหาคม 2562 28 สิงหาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
2 การออกแบบติดตั้งและประยุกต์ใช้งานโซล่าเซลล์ 30 27 สิงหาคม 2562 30 สิงหาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
รายการที่ 1 - 2 จากทั้งหมด 2 รายการ