หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
  > > > > >
ประวัติการฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันเริ่มฝึกอบรม วันสิ้นสุดฝึกอบรม หน่วยงาน
1 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 30 20 มกราคม 2563 23 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
2 การติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพาณิชย์ด้วยระบบอินเวอร์เตอร์ 30 20 มกราคม 2563 23 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
3 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 18 21 มกราคม 2563 22 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
4 การซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้า 30 27 มกราคม 2563 31 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
5 การบำรุงรักษาและการขับรถฟอร์คลิฟท์ด้วยความปลอดภัย 30 27 มกราคม 2563 30 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
รายการที่ 1 - 5 จากทั้งหมด 5 รายการ