หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
  > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
ประวัติการฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันที่รับสมัคร หน่วยงาน
1 เทคนิคการติดตั้งระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 18 19 ธันวาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
2 การประกอบอาหารไทยยอดนิยม 30 25 ธันวาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
3 ภาษาจีนกลางเพื่อการสื่อสาร 30 15 มกราคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
4 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 18 23 มกราคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
5 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 18 23 มกราคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
6 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 30 19 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
7 ช่างบำรุงรักษารถยนต์ 18 20 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
8 เทคนิคการติดตั้งระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 18 20 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
9 เทคนิคการพ่นซ่อมสีสูตรน้ำ 18 21 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
10 การทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 18 6 มีนาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
11 การวิเคราะห์ปัญหาและปรับแต่งรถจักรยานยนต์หัวฉีด 18 6 มีนาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
12 ช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 18 13 มีนาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
13 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 30 26 มีนาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
14 การประกอบอาหารไทยยอดนิยม 30 23 เมษายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
15 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 30 23 เมษายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
16 ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน 18 24 เมษายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
17 ช่างสีรถยนต์ ระดับ 1 18 8 พฤษภาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
18 พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยก 18 22 พฤษภาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
19 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 18 29 พฤษภาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
20 การสร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 18 12 มิถุนายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
21 ช่างติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม 18 12 มิถุนายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
22 ช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 18 19 มิถุนายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
23 เทคนิคการติดตั้งระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 18 3 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
24 การจัดการคลังสินค้า 18 10 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
รายการที่ 1 - 24 จากทั้งหมด 27 รายการ