หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
  > > >
ประวัติการฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันเริ่มฝึกอบรม วันสิ้นสุดฝึกอบรม หน่วยงาน
1 การใช้และบำรุงรักษารถยก 30 18 มิถุนายน 2562 21 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
2 พนักงานแปรรูปและถนอมอาหาร 30 20 มิถุนายน 2562 23 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
3 การติดตั้งและซ่อมเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและอาคารพาณิชย์ขนาดเล็ก 18 22 มิถุนายน 2562 23 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
รายการที่ 1 - 3 จากทั้งหมด 3 รายการ