หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
  > > >
ประวัติการฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันที่รับสมัคร หน่วยงาน
1 ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 18 24 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
2 เทคนิคการพ่นซ่อมสีสูตรน้ำ 18 7 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
3 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 30 20 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
รายการที่ 1 - 3 จากทั้งหมด 3 รายการ