หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
  > > > > > > > > > >
ประวัติการฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันที่รับสมัคร หน่วยงาน
1 การทำบัญชีเบื้องต้นด้วยโปรแกรม Microsoft Excel 30 3 ธันวาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
2 พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยก ระดับ 1 30 18 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
3 การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 30 18 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
4 การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าด้วยอินเวอร์เตอร์ (VSD) 30 11 มีนาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
5 การซ่อมสีรถยนต์อัจฉริยะระบบซ่อมด่วน 30 18 มีนาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
6 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 30 10 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
7 การสร้างงานสร้างอาชีพด้วยระบบ e-Commerce 30 17 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
8 ภาษาจีนกลางเพื่อการสื่อสาร 30 24 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
9 การประกอบอาหารไทย 30 15 กรกฎาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
10 การวิเคราะห์ปัญหาและการปรับแต่งรถจักรยานยนต์หัวฉีด 30 15 กรกฎาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
รายการที่ 1 - 10 จากทั้งหมด 10 รายการ