หน้าแรก > กำหนดการเปิดทดสอบฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดทดสอบฝีมือแรงงาน
 
ประวัติการทดสอบ
ลำดับ สาขาอาชีพ ระดับ ครั้งที่ทดสอบ วันที่ทดสอบ หน่วยงาน สมัคร
1 ช่างสีรถยนต์ 1 1 12 มีนาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
2 นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม สปาตะวันตก(หัตถบำบัด) 1 1 22 เมษายน 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
3 พนักงานนวดไทย 1 2 14 พฤษภาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
4 พนักงานนวดไทย 2 2 16 พฤษภาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
รายการที่ 1 - 4 จากทั้งหมด 4 รายการ