สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนมดำเนินการเปิดฝึกอบรมหลักสูตรช่างซ่อมมือถือ แอนดรอยด์ ระหว่างวันที่ 30 เม.ย. - 4 พ.ค. 2561
 
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนมดำเนินการเปิดฝึกอบรมหลักสูตรช่างซ่อมมือถือ แอนดรอยด์ ระหว่างวันที่ 30 เม.ย. - 4 พ.ค. 2561

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม ดำเนินการเปิดฝึกอบรมหลักสูตรช่างซ่อมมือถือ แอนดรอยด์ ระหว่างวันที่ 30 เม.ย. - 4 พ.ค. 2561