กระทรวงแรงงาน พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ประธานเปิดโครงการเดือนแห่งการมีงานทำ น้อมนำศาสตร์พระราชา
 
กระทรวงแรงงาน พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ประธานเปิดโครงการเดือนแห่งการมีงานทำ น้อมนำศาสตร์พระราชา

    สืบเนื่องจากที่รัฐบาล ได้ให้ความสำคัญการแก้ไขปัญหาความยากจนของประเทศ โดยให้ความสำคัญในเรื่องการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ โดยกำหนดยุทธศาสตร์ชาติ      ระยะยาว 20 ปี (2560-2579) ที่มุ่งเน้นให้ประเทศไทยในอีก 20 ปีข้างหน้าเป็นประเทศที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง                        กระทรวงแรงงาน โดยท่านอดุลย์  แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ประธานเปิด โครงการเดือนแห่งการมีงานทำ น้อมนำศาสตร์พระราชา ณ โรงแรม ไอ โฮเทล ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ไฟล์แนบ :: 480_Images_DSCF6452_12012561151556_.JPG ดาวน์โหลด