ประกาศกระทรวงแรงงาน
 
ประกาศกระทรวงแรงงาน

ขอความร่วมมือนายจ้าง สถานประกอบกิจการประกาศวันหยุดในการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช