ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าฝึกอาชีพหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 1/2561
 
ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าฝึกอาชีพหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 1/2561

           ด้วยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม เปิดรับสมัครเยาวชน ชาย - หญิง อายุ 15 ปี ขึ้นไป ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่ว่างงานและผู้ว่างงานเนื่องจากถูกเลิกจ้าง เข้าฝึกอาชีพฟรีในหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 1/2561 จำนวน 8 อาชีพ ผู้สมัครเข้ารับการฝึกไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการฝึกมีหอพักและเงินอุดหนุนให้ระหว่างฝึก รายละเอียดตามเอกสารแนบ  

ผู้เขียนข่าว : ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นายสุริยันต์   โคตรชัย ครูฝึกฝีมือแรงงานเทคนิค สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไฟล์แนบ :: 480_File_ประกาศฝึกเตรียม 3_29092560134907_.pdf ดาวน์โหลด