หน้าแรก > เอกสารดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด
 
ประเภทเอกสาร
ค้นหา

ประเภทเอกสาร ชนิดเอกสาร ชื่อเอกสาร จำนวนเข้าชม(ครั้ง) จำนวนดาวน์โหลด(ครั้ง) วันที่สร้าง วันที่ปรับปรุงล่าสุด
แผนผังและขั้นตอนการทำงาน pdf กรอบตัวชี้วัด 2560 ของหน่วยงานสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม 167 115 06/03/2560 ดาวน์โหลด
แผนผังและขั้นตอนการทำงาน JPEG แผนผังขั้นตอนการทำงาน_การต่อใบอนุญาต การดำเนินการทดสอบฝีมือคนหางาน (สถานทดสอบฝีมือคนหางาน) 114 108 26/09/2559 ดาวน์โหลด
แผนผังและขั้นตอนการทำงาน JPEG แผนผังขั้นตอนการทำงาน_การขออนุญาตรายการเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ผู้ดำเนินการฝึกนำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อใช้ในการฝึกอบรมในศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน 106 103 26/09/2559 ดาวน์โหลด
แผนผังและขั้นตอนการทำงาน JPEG แผนผังขั้นตอนการทำงาน_การพิจารณาคำขอมีบัตรประจำตัวผู้ประเมิน 120 115 26/09/2559 ดาวน์โหลด
แผนผังและขั้นตอนการทำงาน JPEG แผนผังและขั้นตอนการทำงาน_การขออนุญาตจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน 86 80 26/09/2559 ดาวน์โหลด
แผนผังและขั้นตอนการทำงาน JPG แผนผังและขั้นตอนการทำงาน_การขอรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ 52 48 26/09/2559 ดาวน์โหลด
แผนผังและขั้นตอนการทำงาน jpeg แผนผังและขั้นตอนการทำงาน_การขออนุญาตและการต่อใบอนุญาตดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 65 60 26/09/2559 ดาวน์โหลด
แผนผังและขั้นตอนการทำงาน JPEG แผนผังและขั้นตอนการทำงาน_การขอใบอนุญาต การดำเนินการทดสอบฝีมือคนหางาน (สถานทดสอบฝีมือคนหางาน) 70 67 26/09/2559 26/09/2559 ดาวน์โหลด
แผนผังและขั้นตอนการทำงาน JPEG แผนผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 57 52 24/06/2559 ดาวน์โหลด
คู่มือการดำเนินงาน pdf การดำเนินการรับรองความรู้ความสามารถและแนวททางปฏิบัติตามพรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่๒) ๒๕๕๗ 230 225 24/06/2559 ดาวน์โหลด
แผนผังและขั้นตอนการทำงาน JPEG แผนผังขั้นตอนการดำเนินการ การฝึกยกระดับฝีมือ 55 51 24/06/2559 ดาวน์โหลด
แผนผังและขั้นตอนการทำงาน JPEG แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานการยื่นคำขอใบแทนหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ 63 58 24/06/2559 ดาวน์โหลด

 


รายการที่ 1 - 12 จากทั้งหมด 24 รายการ