หน้าแรก > เอกสารดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด
 
ประเภทเอกสาร
ค้นหา

ประเภทเอกสาร ชนิดเอกสาร ชื่อเอกสาร จำนวนเข้าชม(ครั้ง) จำนวนดาวน์โหลด(ครั้ง) วันที่สร้าง วันที่ปรับปรุงล่าสุด
แผนผังและขั้นตอนการทำงาน pdf กรอบตัวชี้วัด 2560 ของหน่วยงานสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม 233 177 06/03/2560 ดาวน์โหลด
แผนผังและขั้นตอนการทำงาน JPEG แผนผังขั้นตอนการทำงาน_การต่อใบอนุญาต การดำเนินการทดสอบฝีมือคนหางาน (สถานทดสอบฝีมือคนหางาน) 149 142 26/09/2559 ดาวน์โหลด
แผนผังและขั้นตอนการทำงาน JPEG แผนผังขั้นตอนการทำงาน_การขออนุญาตรายการเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ผู้ดำเนินการฝึกนำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อใช้ในการฝึกอบรมในศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน 145 141 26/09/2559 ดาวน์โหลด
แผนผังและขั้นตอนการทำงาน JPEG แผนผังขั้นตอนการทำงาน_การพิจารณาคำขอมีบัตรประจำตัวผู้ประเมิน 169 161 26/09/2559 ดาวน์โหลด
แผนผังและขั้นตอนการทำงาน JPEG แผนผังและขั้นตอนการทำงาน_การขออนุญาตจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน 124 116 26/09/2559 ดาวน์โหลด
แผนผังและขั้นตอนการทำงาน JPG แผนผังและขั้นตอนการทำงาน_การขอรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ 77 71 26/09/2559 ดาวน์โหลด
แผนผังและขั้นตอนการทำงาน jpeg แผนผังและขั้นตอนการทำงาน_การขออนุญาตและการต่อใบอนุญาตดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 70 60 26/09/2559 ดาวน์โหลด
แผนผังและขั้นตอนการทำงาน JPEG แผนผังและขั้นตอนการทำงาน_การขอใบอนุญาต การดำเนินการทดสอบฝีมือคนหางาน (สถานทดสอบฝีมือคนหางาน) 90 85 26/09/2559 26/09/2559 ดาวน์โหลด
แผนผังและขั้นตอนการทำงาน JPEG แผนผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 80 72 24/06/2559 ดาวน์โหลด
คู่มือการดำเนินงาน pdf การดำเนินการรับรองความรู้ความสามารถและแนวททางปฏิบัติตามพรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่๒) ๒๕๕๗ 266 259 24/06/2559 ดาวน์โหลด
แผนผังและขั้นตอนการทำงาน JPEG แผนผังขั้นตอนการดำเนินการ การฝึกยกระดับฝีมือ 74 69 24/06/2559 ดาวน์โหลด
แผนผังและขั้นตอนการทำงาน JPEG แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานการยื่นคำขอใบแทนหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ 89 83 24/06/2559 ดาวน์โหลด

 


รายการที่ 1 - 12 จากทั้งหมด 24 รายการ