ข่าว หน้าแรก > ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
 
ชื่อ-นามสกุล ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ตำแหน่ง
นายธิติ - พลฉิมพันธุ์ 3 กุมภาพันธ์ 2540 - 30 พฤศจิกายน 2542 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครพนม
นางสมใจ - เชื้อสุวรรณ์ 1 ธันวาคม 2542 - 31 สิงหาคม 2543 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครพนม
นายสังขดิษฐ์ - สาลี 1 กันยายน 2543 - 13 กันยายน 2545 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครพนม
นางสาวขวัญตา - ทีฆะพันธุ์ 14 มีนาคม 2545 - 16 มิถุนายน 2549 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครพนม
นายประเสริฐ - สงวนเดือน 19 มิถุนายน 2549 - 8 พฤศจิกายน 2552 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครพนม
นายประเสริฐ - ละออประเสริฐสุข 9 พฤศจิกายน 2552 - 1 กรกฎาคม 2555 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครพนม
นายมนู - วังข้าว 2 กรกฎาคม 2555 - 7 มกราคม 2559 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครพนม
นางจันทิรา - สุนทรสุวรรณ 1 ธันวาคม 2559 - 30 พฤศจิกายน 2559 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครพนม
นายสุชัย - พงศ์พัฒนพาณิชย์ 4 กรกฎาคม 2560 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม
 


รายการที่ 1 - 9 จากทั้งหมด 9 รายการ