ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน


 
หัวข้อข่าว
“ช่างไฟฟ้า” บริษัท ซับไลม เพาเวอร์ จำกัด เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ “สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ ๑” ตามพ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 24/12/2559
“ช่างไฟฟ้า” เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ “สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ ๑” ตามพ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 19/12/2559
ช่างไฟฟ้าในพื้นที่จังหวัดนครพนม เข้าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ รุ่นที่ ๙ ตามพ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 13/12/2559
ทดสอบ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ “ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ ๑” รุ่นที่ ๘ ให้กับบุคคลทั่วไป ใช้ประกอบการขอหนังสือรับรองผู้ผ่านการประเมินฯ ตาม พ.ร.บ.การส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๗ (ฉบับที่ ๒)
ว้นที่ข่าว : 08/12/2559
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครพนม ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ ๑ ให้กับบุคคลทั่วไป
ว้นที่ข่าว : 22/11/2559
บจก. ไบโครเทคโซลูชั่น นำพนักงานผู้ปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า เข้าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ “สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ ๑” เพื่อรองรับการขึ้นทะเบียนขอ “หนังสือรับรองความรู้ความสามารถ”
ว้นที่ข่าว : 01/08/2559
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครพนม ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา”ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ ๑” ให้กับบุคคลทั่วไป เพื่อรองรับการขึ้นทะเบียนขอ “หนังสือรับรองความรู้ความสามารถ”
ว้นที่ข่าว : 29/06/2559
ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ “สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ ๑” ให้กับบุคคลทั่วไปเพื่อรองรับการขึ้นทะเบียนขอ “หนังสือรับรองความรู้ความสามารถ”
ว้นที่ข่าว : 26/06/2559
บุคคลทั่วไปที่ปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า เข้าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ “สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ ๑” เพื่อรองรับการขึ้นทะเบียนขอ “หนังสือรับรองความรู้ความสามารถ”
ว้นที่ข่าว : 26/06/2559
โรงแรม ไอโฮเท็ล นครพนม นำพนักงานผู้ปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า เข้าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ “สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ ๑” เพื่อรองรับการขึ้นทะเบียนขอ “หนังสือรับรองความรู้ความสามารถ”
ว้นที่ข่าว : 26/06/2559
บริษัท โกรเบสท์อาหารแช่แข็ง จำกัด นำพนักงานผู้ปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า เข้าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ “สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ ๑” เพื่อรองรับการขึ้นทะเบียนขอ “หนังสือรับรองความรู้ความสามารถ”
ว้นที่ข่าว : 26/06/2559
มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
ว้นที่ข่าว : 21/04/2559
ปิดหน้าจอ