ข่าว หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 

หัวข้อข่าว
“ช่างไฟฟ้า” บริษัท ซับไลม เพาเวอร์ จำกัด เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ “สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ ๑” ตามพ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 24/12/2559
“ช่างไฟฟ้า” เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ “สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ ๑” ตามพ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 19/12/2559
ช่างไฟฟ้าในพื้นที่จังหวัดนครพนม เข้าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ รุ่นที่ ๙ ตามพ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 13/12/2559
ทดสอบ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ “ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ ๑” รุ่นที่ ๘ ให้กับบุคคลทั่วไป ใช้ประกอบการขอหนังสือรับรองผู้ผ่านการประเมินฯ ตาม พ.ร.บ.การส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๗ (ฉบับที่ ๒)
ว้นที่ข่าว : 08/12/2559
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครพนม ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ ๑ ให้กับบุคคลทั่วไป
ว้นที่ข่าว : 22/11/2559
บจก. ไบโครเทคโซลูชั่น นำพนักงานผู้ปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า เข้าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ “สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ ๑” เพื่อรองรับการขึ้นทะเบียนขอ “หนังสือรับรองความรู้ความสามารถ”
ว้นที่ข่าว : 01/08/2559
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครพนม ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา”ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ ๑” ให้กับบุคคลทั่วไป เพื่อรองรับการขึ้นทะเบียนขอ “หนังสือรับรองความรู้ความสามารถ”
ว้นที่ข่าว : 29/06/2559
ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ “สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ ๑” ให้กับบุคคลทั่วไปเพื่อรองรับการขึ้นทะเบียนขอ “หนังสือรับรองความรู้ความสามารถ”
ว้นที่ข่าว : 26/06/2559
บุคคลทั่วไปที่ปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า เข้าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ “สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ ๑” เพื่อรองรับการขึ้นทะเบียนขอ “หนังสือรับรองความรู้ความสามารถ”
ว้นที่ข่าว : 26/06/2559
โรงแรม ไอโฮเท็ล นครพนม นำพนักงานผู้ปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า เข้าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ “สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ ๑” เพื่อรองรับการขึ้นทะเบียนขอ “หนังสือรับรองความรู้ความสามารถ”
ว้นที่ข่าว : 26/06/2559
บริษัท โกรเบสท์อาหารแช่แข็ง จำกัด นำพนักงานผู้ปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า เข้าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ “สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ ๑” เพื่อรองรับการขึ้นทะเบียนขอ “หนังสือรับรองความรู้ความสามารถ”
ว้นที่ข่าว : 26/06/2559
มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
ว้นที่ข่าว : 21/04/2559
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ ๑ “เพื่อหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ”
ว้นที่ข่าว : 11/04/2559
ประกาศผลการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ ระดับ ๑ รุ่นที่ ๒ ดำเนินการทดสอบระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ มกราคม ๒๕๕๙
ว้นที่ข่าว : 01/02/2559
มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ศพจ.นครพนม ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ ระดับ ๑ รุ่นที ๒ ให้นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ว้นที่ข่าว : 25/01/2559
นักศึกษาอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม เข้าทดสอบมาตรฐานฯ ช่างเครื่องเรือนไม้ ระดับ ๑
ว้นที่ข่าว : 25/02/2558
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานระดับ ๑ สาขาช่างยนต์ ให้กลุ่มนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคนครพนม
ว้นที่ข่าว : 22/01/2558
รายการที่ 1 - 17 จากทั้งหมด 17 รายการ