ข่าว หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
ข่าวฝึกอบรม
 

หัวข้อข่าว
ฝึกอาชีพ “การทาสีอาคาร” เกิดรายได้เสริม ของกลุ่มชาวบ้านด่าน ตำบลกุรุคุ อำเภอเมืองนคพรนม
ว้นที่ข่าว : 06/03/2560
ฝึกอาชีพ “การทำขนมไทย” สร้างผู้ประกอบการใหม่ ให้กลุ่มชาวบ้านอบต.โคกสว่าง อำเภอปลาปาก จังหวัดนคพรนม
ว้นที่ข่าว : 06/03/2560
“ฝีกอาชีพ สร้างทักษะ สร้างรายได้ ด้วยอาชีพช่างปูกระเบื้อง” ให้แรงงานในพื้นที่เพื่อรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนม ณ บ้านชลประทาน รุ่นที่ ๑ โดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม
ว้นที่ข่าว : 06/02/2560
“ฝีกฝีมือ เกิดทักษะ สร้างรายได้ ในอาชีพช่างปูกระเบื้อง” ให้แรงงานในพื้นที่เพื่อรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนม ณ วัดป่ามุจรินทร์ โดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม
ว้นที่ข่าว : 02/02/2560
จาก ผ้าทอมือพื้นเมือง “ฝีกอบรม เกิดฝีมือ สร้างรายได้” ให้เป็น เสื้อผ้าพื้นเมือง ให้กลุ่มแม่บ้านและผู้ว่างงาน บ้านเนินน้ำคำ ตามหลักสูตรสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม
ว้นที่ข่าว : 02/02/2560
ฝีกอบรม มีฝีมือ สร้างรายได้ นอกฤดูกาลทำนา ให้กลุ่มแม่บ้านหนองดู่
ว้นที่ข่าว : 02/02/2560
พัฒนาฝีมือ เพิ่มทางเลือก สร้างรายได้ สร้างโอกาส ด้วยหลักสูตร “ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี “ชุดทำงานตามสมัยนิยม (สูทลำลอง-เบลาส์-กระโปรง) ” รุ่นที่ ๑/๒๕๖๐ ” ให้กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านชลประทาน อำเภอเรณูนคร
ว้นที่ข่าว : 19/01/2560
ฝึกอาชีพ เพิ่มทางเลือก สร้างรายได้ สร้างโอกาส ให้สมาชิกศูนย์ศิลาชีพบ้านหาดแพง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
ว้นที่ข่าว : 19/01/2560
เปิดฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตรช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร ให้กลุ่มชาวบ้านนาคำ
ว้นที่ข่าว : 04/01/2560
พัฒนาฝีมือ เพิ่มรายได้ เพิ่มทางเลือก สร้างโอกาส ด้วย “การทำน้ำยาสุขภัณฑ์ ” ให้กลุ่มราษฎร์ตำบลกุรุคุ
ว้นที่ข่าว : 25/12/2559
พัฒนาฝีมือ เพื่อเพิ่มรายได้ สร้างโอกาส ด้วยหลักสูตร “ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี “ชุดทำงานตามสมัยนิยม” ” ให้กลุ่มแม่บ้านตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านโนนทอง ตำบลเรณู
ว้นที่ข่าว : 19/12/2559
พิธีเปิดฝึกอบรมและปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฝึก หลักสูตรฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ ๑/๒๕๖๐ “ฝึกอาชีพ สร้างทักษะ มีรายได้” ให้กับเยาวชนและบุคคลทั่วไป
ว้นที่ข่าว : 01/11/2559
พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณและใบรับรองความประพฤติทหารกองประจำการ กองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๓
ว้นที่ข่าว : 28/10/2559
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครพนม ดำเนินการสอบคัดเลือกเยาวชนและบุคคลทั่วไป เพื่อเข้ารับการฝึกอาชีพ หลักสูตรฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ ๑/๒๕๖๐
ว้นที่ข่าว : 25/10/2559
เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปฝึกอาชีพหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน ๑/๒๕๖๐
ว้นที่ข่าว : 12/09/2559
โครงการประชารัฐร่วมใจ เสริมสร้างความปลอดภัยในโรงเรียน จังหวัดนครพนม ณ โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์
ว้นที่ข่าว : 02/09/2559
โครงการประชารัฐร่วมใจ เสริมสร้างความปลอดภัยในโรงเรียน จังหวัดนครพนม ณ โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม
ว้นที่ข่าว : 03/08/2559
โครงการประชารัฐร่วมใจ เสริมสร้างความปลอดภัยในโรงเรียน จังหวัดนครพนม ณ โรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยา
ว้นที่ข่าว : 02/08/2559
พิธีปิดโครงการสร้างอาชีพ มีรายได้ด้วย ช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร ให้ทหารเรือ (นรข.) รุ่นที่ ๒/๒๕๕๙ ก่อนปลดประจำการ เพื่อนำไปใช้สร้างรายได้เมื่อปลดประจำการ
ว้นที่ข่าว : 01/08/2559
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครพนม ร่วมกับโรงแรมไอโฮเทล “พัฒนางาน สร้างทักษะและความสามารถในงานบริการ” ให้พนักงานโรงแรมไอโฮเทล นครพนม
ว้นที่ข่าว : 06/07/2559
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 38 รายการ