ประกาศสอบราคาจ้างเหมาดูแล บำรุงรักษาสนามหญ้าและสวนหย่อม

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาดูแล บำรุงรักษาสนามหญ้าและสวนหย่อม

รับและยื่นซองสอบราคาวันที่ 14 -24  ตุลาคม  2557

ปิดหน้าจอ