“ช่างไฟฟ้า” เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ “สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ ๑” ตามพ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
...
...
...
...
...

          “ช่างไฟฟ้า” เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ “สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ ๑” ตามพ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

               วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ นายสุชัย พงศ์พัฒนพาณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม มอบหมายฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ ๑ รุ่นที่ ๑๐ ให้กับบุคลทั่วไปที่ประกอบอาชีพ           “ช่างไฟฟ้า” ในพื้นที่จังหวัดนครพนมและใกล้เคียง ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗  จำนวน ๒๐ คน ณ อาคารปฏิบัติการช่างไฟฟ้า สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม


ว้นที่ข่าว : 19/12/2559 10:03:12
ไฟล์แนบ ::นำเสนอ ดาวน์โหลด
ปิดหน้าจอ