บริษัท โกรเบสท์อาหารแช่แข็ง จำกัด นำพนักงานผู้ปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า เข้าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ “สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ ๑” เพื่อรองรับการขึ้นทะเบียนขอ “หนังสือรับรองความรู้ความสามารถ”


ว้นที่ข่าว : 26/6/2559 20:33:32
ปิดหน้าจอ