หน้าแรก > ปฏิทินกิจกรรม
Share
ปฏิทินกิจกรรม > จังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนมกราคม 2560
 
หัวข้อเรื่อง จังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนมกราคม 2560
รายละเอียด

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม ให้บริการตรวจซ่อม บำรุงรักษาเครื่องยนต์ รถจักรยานยนต์ฟรี สำหรับประชาชน ณ โครงการจังหวัดเคลื่อนที่พบประชาชน ประจำเดือนมกราคม 2560  ในวันพุธที่ 18 มกราคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านเหล่าสำราญ ตำบลเรณู อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

วันที่ เริ่ม กิจกรรม วันที่เริ่ม :
18 มกราคม 2560
สิ้นสุด กิจกรรม ถึงวันที่ :
18 มกราคม 2560