หน้าแรก > ปฏิทินกิจกรรม
Share
ปฏิทินกิจกรรม > ฝึกอบรมหลักสูตรตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี รุ่นที่ ๑/๒๕๖๐ ณ บ้านกุดฉิม
 
หัวข้อเรื่อง ฝึกอบรมหลักสูตรตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี รุ่นที่ ๑/๒๕๖๐ ณ บ้านกุดฉิม
รายละเอียด

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม จะดำเนินการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตร "ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี" ชุดทำงานตามสมัยนิยม รุ่นที่ ๑/๒๕๖๐ ให้กับกลุ่มแม่บ้านกุดฉิม ตำบลกุดฉิม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

วันที่ เริ่ม กิจกรรม วันที่เริ่ม :
26 ธันวาคม 2559
สิ้นสุด กิจกรรม ถึงวันที่ :
8 มกราคม 2560