หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
นักศึกษาอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม เข้าทดสอบมาตรฐานฯ ช่างเครื่องเรือนไม้ ระดับ ๑

ช่างเครื่องเรือนไม้

นักศึกษาอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม เข้าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างเครื่องเรือนไม้ ระดับ ๑ ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครพนม ระหว่างวันที่ ๒๑-๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 

 


ว้นที่ข่าว : 25/02/2558